Dr n. med.

Agnes Bocian

Absolwentka kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Aktualnie zatrudniona w Klinice Endokrynologii i Nowotworów Neuroendokrynnych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach jako młodszy asystent gdzie odbywa szkolenie specjalizacyjne z zakresu endokrynologii. Członek Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Stale poszerza swoją wiedzę i kompetencje aktywnie uczestnicząc w zjazdach i konferencjach naukowych z zakresu endokrynologii, diabetologii oraz chorób metabolicznych. Wykonuje USG tarczycy i przytarczyc. Główne obszary zainteresowań to choroby gruczołów dokrewnych oraz leczenie otyłości.