Poradnia Neurologopedyczna


Leczenie:
 • Zaburzeń mowy i słuchu
 • Funkcji poznawczych
 • Dysleksji i dysgrafii
 • Zaburzeń rozwojowych m.in.: mózgowego porażenia dziecięcego, autyzmu,
  zespołu Downa, upośledzenia umysłowego.
 • Pacjentów z uszkodzeniami czaszkowo-mózgowymi
 • Pacjentów po wypadkach komunikacyjnych
 • Pacjentów po udarach
 • Pacjentów pozostających w śpiączce, przetrwałym stanie wegetatywnym
 • Pacjentów z zaburzeniami rozwojowymi twarzoczaszki, rozszczepami wargi i
  podniebienia