Gabinet Neuropsychologiczny

Mgr Krystyna Buszman - Psycholog

Rejestracja tel.: 32 258-30-61

Wtorki: 10.00 - 18.00
Środy 18.00 - 18.00


Zakres usług oraz badań wykonywanych w poradni neuropsychologicznej:
 • Badania neuropsychologiczne dorosłych i dzieci.
 • Diagnostyka zaburzeń psychicznych na tle organicznym
 • Badania potencjału intelektualnego (ilorazu inteligencji IQ)
 • Diagnoza neuropsychologiczna w schorzeniach ośrodkowego oraz obwodowego układu nerwowego
 • Określanie dysfunkcji ukierunkowania czynności poznawczych z zaburzeniami spostrzegania, myślenia, pamięci, świadomości
 • Określanie zdolności psychomotorycznych i predyspozycji osobowościowych
 • Badanie aktywności poznawczej w kierunku diagnozy zaburzeń psychicznych wieku podeszłego
 • Pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysowych
 • Terapia wspierająca ukierunkowana na poprawę psychospołecznego funkcjonowania pacjentów i ich rodzin
 • Diagnoza oraz leczenie zaburzeń nerwicowych, depresji oraz zaburzeń odżywiania
 • Diagnoza oraz leczenie zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży – zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD)
 • Zaburzenia zachowania opozycyjno – buntownicze (ODD), zaburzenia zachowania poważne (CD)