MultiKLINIKA ,,Salute” sp. z o. o. ul. Czerwińskiego 10, 40-123 Katowice - została założona aktem notarialnym z dnia 20.11.2000r. i zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Katowicach pod numerem KRS 0000250005.

Misją prywatnego centrum klinicznego MultiKLINIKA „Salute” jest diagnostyka i terapia,  świadczenie usług opartych o najlepsze wzorce medyczne (EBM). Prowadzimy działalność w zakresie nowoczesnej, kompleksowej opieki medycznej, zapewniającej Pacjentowi i jego rodzinie usługi na optymalnym poziomie, w warunkach zapewniających bezpieczeństwo. Od samego początku przyjęliśmy zobowiązanie, iż zarządzanie nasza placówką medyczno-kliniczną będzie spełniać normy ISO 9001, w szczególności przez szkolenie personelu, kształtowanie przyjaznej pacjentom i pracownikom kultury organizacji oraz wprowadzanie w życie projektów poprawiających skuteczność zarządzania. W tym celu zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel medyczny, konsekwentnie, podnoszący swoje kwalifikacje zawodowe. Realizacja przyjętego celu zobowiązuje nas do ciągłego doskonalenia i unowocześniania sprzętu medycznego oraz wdrażania nowych technologii. Poprzez takie działania chcemy dorównać standardem do najlepszych ośrodków medycznych.

Oferta MultiKLINIKI „Salute” ma zaspokajać potrzeby Pacjentów, zwłaszcza kompleksowa opieka neurologiczno - psychologiczna, opieka dermatologiczna, w połączeniu z zastosowaniem technik medycyny estetycznej i chirurgia „jednego dnia” oraz wizyty domowe. Wizyty domowe są cenne dla Pacjentów, którzy nie mogą dotrzeć do Poradni z powodów zdrowotnych.

Ośrodek ma wyłącznie prywatny charakter (bez umów z NFZ) oraz świadczy usługi medyczne Pacjentom posiadającym ubezpieczenia firmowe lub prywatne, prowadzone przez firmy ubezpieczeniowe, np. Uniqa.

Bierzemy udział w międzynarodowych badaniach klinicznych, które oferują Pacjentom bezpłatny dostęp do najnowszych procedur medycznych i nowoczesnej terapii. Prowadzimy badania kliniczne w zakresie neurologii, dermatologii i chirurgii. Wszystkie osoby zatrudnione w naszym Ośrodku mają aktualne szkolenia GCP.

Lokalizacja Firmy jest bardzo dobra, w samym centrum Katowic, z łatwym dojazdem własnym lub środkami komunikacji publicznej.

Cele zespołu lekarskiego MultiKLINIKA ,,Salute”
  • Wdrażanie najnowszych technologii medycznych do codziennej praktyki lekarskiej w Polsce, w warunkach o najwyższym standardzie.
  • Upowszechnienie najnowszych rozwiązań terapeutycznych dla Pacjentów i świadczenie usług w optymalnych warunkach.
  • Prowadzenie badań w ramach wieloośrodkowych umów naukowych.
  • Czynny udział naszego Zespołu w opracowywaniu nowych technologii medycznych