Projekty

ue

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt “Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” realizowany jest na terenie województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Celem projektu jest złagodzenie objawów towarzyszących chorym z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz stymulowanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych poprzez świadczenie kompleksowego wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dla 100 dzieci (w tym 40 dziewczynek i 60 chłopców) w wieku od 1,5 do 16 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym wynikającym z autyzmu oraz ich opiekunów prawnych (100 osób) i medycznych (8 osób).

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 do 31.08.2020 roku na terenie województwa śląskiego.

Wartość projektu: 702 830,00 zł

Wartość dofinansowania: 653 631,90 zł

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na deinstytucjonalizację usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu poprawie zdrowia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

https://mapadotacji.gov.pl/