Projekty

ue

Od 1 września 2021 roku Multi Klinika Salute Sp. z o.o. przy ul. Bolesława Czerwińskiego 10, 40-123 Katowicach, realizuje trwałość projektu pt. "Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, który był realizowany w terminie od 01 października 2018 roku do 31 sierpnia 2021 roku. Trwałość projektu będzie realizowana przez okres co najmniej 12 miesięcy.

W celu realizacji trwałości projektu: pt. "„Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” Multi Klinika Salute Sp. z o.o. w Katowicach w okresie od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. będzie prowadzić:

  1. Usługi psychologa dziecięcego,
  2. Usługi rehabilitacyjne,
  3. Usługi logopedyczne,
  4. Usługi z muzykoterapii,
  5. Usługi lekarza neurologa,
  6. Badania EEG,
  7. Badania genetyczne.

 

Osoba do kontaktu ze strony Multi Klinika Salute Sp. z o.o.:

Dr Marek Śmiłowski, tel. 32 258 30 61

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt “Kompleksowe wsparcie diagnostyczno-terapeutyczne dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i osób z ich otoczenia” realizowany jest na terenie województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych.

Celem projektu jest złagodzenie objawów towarzyszących chorym z zaburzeniami spektrum autyzmu oraz stymulowanie umiejętności komunikacyjnych i społecznych poprzez świadczenie kompleksowego wsparcia diagnostyczno-terapeutycznego dla 100 dzieci (w tym 40 dziewczynek i 60 chłopców) w wieku od 1,5 do 16 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym wynikającym z autyzmu oraz ich opiekunów prawnych (100 osób) i medycznych (8 osób).

Projekt realizowany jest w okresie od 01.10.2018 do 31.08.2021 roku na terenie województwa śląskiego.

Wartość dofinansowania ze  środków EFS: 597 405,50 zł

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na deinstytucjonalizację usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu poprawie zdrowia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

https://mapadotacji.gov.pl/