Badania kliniczne:

Obecnie prowadzimy badania kliniczne chorych z despresją, padaczką oraz chorobą Alzheimera.
Pacjentów zainteresowanych udziałem w badaniach prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 258-30-61

MultiKLINIKA „Salute” sp. z o. o. prowadzi badania kliniczne (ang. clinical trials) w zakresie neurologii, dermatologii i chirurgii, w ramach współpracy z ośrodkami zagranicznymi. Wszystkie osoby zatrudnione w naszym Ośrodku mają aktualne szkolenia GCP.

Koordynatorami badań klinicznych w Ośrodku są: