Dr n. med.

Krzysztof Szczechowski

Doktor Nauk Medycznych, Specjalista Chirurgii Ogólnej (1973, 1978), Specjalista Chirurgii Naczyniowej

Angiolog (2010), filozof, poeta, animator kultury, bibliofil, społecznik. 

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny)/1968r. Pracę zawodową rozpoczął w Klinice Chirurgii Ogólnej z pododdziałem chirurgii endokrynologicznej, następnie pracował w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Bytomiu oraz Klinice Chirurgii Ogólnej w Bytomiu.

Od wielu lat prowadzi Poradnię Schorzeń Naczyń. Uczył się chirurgii pod kierunkiem nie żyjących już Profesorów - Czesława Sadlińskiego, Stanisława Szyszki, Jerzego Skrzypka, Stanisława Ziarka. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na chirurgii naczyniowej, flebologii, limfologii, transplantologii; w zakresie chirurgii ogólnej: na chirurgii przewodu pokarmowego, z proktologią, chirurgii onkologicznej i endokrynologicznej oraz chirurgii sutka. Jest autorem i współautorem ponad 70 publikacji naukowych. 

Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych, m.in. Towarzystwa Chirurgów Polskich, Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Towarzystwa Leczenia Ran oraz Polskich Towarzystw Chirurgów Naczyniowych o zasięgu międzynarodowym.