Dr n. med.

Lech Szczechowski

Doktor Nauk Medycznych, Specjalista Neurolog

Specjalizację w neurologii zdobył w I Katedrze i Klinice Neurologii oraz Centrum Podyplomowego kształcenia kadr medycznych w Warszawie.

W 1984 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Lekarskim w Katowicach Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny); Promotorem był Prof. dr hab. n. med. Waldemar Janiec. W latach 1974 - 1995 zorganizował i prowadził Oddział Intensywnej Terapii Neurologicznej oraz prowadził szkolenia podyplomowe dla lekarzy specjalizujących się w neurologii klinicznej z zakresu Intensywnej Terapii w Neurologii w ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych w Warszawie. Równolegle prowadził Oddział dla Chorych na stwardnienie rozsiane i schorzenia neuroimmunologiczne.

Posiada szkolenie i doświadczenie w badaniach elektrofizjologicznych, w tym EEG oraz w leczeniu plazmaferezą, toksyną botulinową. Bierze udział w międzynarodowych badaniach klinicznych. Jest autorem i współautorem 35 prac z zakresu neurologii. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN), Sekcji Schorzeń Układu Pozapiramidowego Polskiego Towarzystwa Epileptologii (PTE) i Światowej Federacji Neurologicznej (WFN).


Zawsze marzyłem o karierze medycznej w takiej dziedzinie, która byłaby dla mnie stałym wyzwaniem diagnostycznym i intelektualnym. Skomplikowana struktura i funkcja układu nerwowego i mózgu zafascynowały mnie już na pierwszym roku studiów medycznych i szybko przekształciły się w moją życiową pasję. Długoletnia praktyka neurologiczna, wymiana doświadczeń na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz uczestnictwo w międzynarodowych programach badawczych pozwala mi na poznawanie i wdrażanie najnowszych sposobów leczenia u moich Pacjentów. Poprawa jakości życia moich Pacjentów jest zdecydowanie największą moją satysfakcją.”